Řešení sporů

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Vážení zákazníci tímto si Vás dovolujeme informovat o tom, že případné spory, které vzniknou mezi Vámi a naší společností Zahradnictví Šimková, s.r.o., se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti.
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel (kupující) právo, v platném znění, na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb nebo z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je ČOI (Česká obchodní inspekce). Více informací můžete najít na webových stránkách www.coi.cz.
Pokud se spor nepodaří vyřešit přímo, tak se mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahajuje pouze na návrh spotřebitele a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, se spotřebitel můžete obrátit na soud. Samozřejmě nemusí možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít a můžete se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.