Koupací jezírko Místek 08

původní stav
původní stav
původní stav
původní stav
výkop
výkop
realizace
realizace